Werkwijze

Kennismaking

De kennismaking is een geheel vrijblijvend gesprek, waar geluisterd wordt naar uw wensen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende het ontwerpdossier en de prijs ervan.

Schetsontwerp

Dit ontwerp is meestal een ruw voorontwerp. Hierin worden de vormgeving alsook de materiaal - en plantenkeuzes reeds duidelijk weergegeven. (Aanvullende uitleg met perspectiefschetsen en foto’s.)
Afhankelijk van uw wensen en opmerkingen wordt dit plan verder aangepast.

Definitief ontwerpdossier

In het definitief ontwerp is alles gedetailleerd uitgewerkt. U krijgt een ontwerpplan, een beplantingsplan en een eerlijke prijsofferte.
Indien nodig worden matenplannen, technische plannen,… gemaakt. Met dit ontwerpdossier kan de praktische uitvoering gebeuren.